[] [] [Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]

Νόμοι για κατανομή Δαπανών

Κανονισμός κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων Φ.Ε.Κ 631/1985

Νόμος 3471/1929

Περι Οριζοντίου Ιδιοκτησίας

Κατανομή δαπανών

Νέα Τεχνική Οδηγία ΤΕΕ 2427

Για κατανομή δαπανών κεντρικής

θέρμανσης κτιρίων.

Νόμοι για Θερμιδομέτρηση και ενεργειακή απόδοση κτιρίων

Νόμος 4447/2016  άρθρο 39

Περί υποχρεωτικής εγκαταστασης θερμιδομετρητών και απελευθέρωση της εγκατάστασης Φ.Α, χωρις έγκριση του 50+ των συνιδιοκτητών

Καθορισμός μέτρων και όρων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων Φ.Ε.Κ 880/1988

Νόμοι - Τρόποι Κατανομής - Χρήσιμα Αρχεία

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/27/ΕΕ

(υποχρεωτική θέσπιση θερμιδομετρητών)

Φ.Ε.Κ 134/2015

Οδηγείες χρήσης & εγκατάστασης Classic S

Τύποι Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης & Ζεστού Νερού χρήσης

Τρόποι κατανομής Δαπανών θέρμανσης

Υπολογισμός κατανάλωσης σε Boiler

Προϊόντα Techem

Οδηγίες Χρήσης & εγκατάστασης

Διαφημιστικό Φυλλάδιο Compact V

Οδηγείες χρήσης & εγκατάστασης Compact V

Διαφημιστικό Φυλλάδιο CLassic S

Μόνο για χρήση κατόχων προϊόντων Techem

Οδηγείες χρήσης κατανεμητή FHKV DATA III