[] [] [Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]

Τα Έργα μας

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Projects


•IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 93/76/EEC FOR THE BILLING OF ENERGY COSTS IN BUILDINGS ACCORDING TO THE ACTUAL CONSUMPTION (BILEC)

 CONTRACT No. XVII/4.1031/Z/98-220 SAVE PROGRAMME (Technology Provider)

                                                                                            

•IEE ECOLISH

 ENERGY EXPLOITATION AND PERFORMANCE CONTRACTING FOR LOW INCOME AND SOCIAL HOUSING

 Contract No.: EIE/06/049/SI2.447840 (Technology Provider)


•REVIVAL Project

  DG TREN Eco-Building Projects Contract n. NNE5-2001-00680 (Technology Provider)


•SMART ACCELERATE

  Smart Buildings

  Project SAVE 4.1031/Z/02-094 (Technology Provider)

 

Κύρια Έργα εκτελεσθέντα με προϊόντα, μελετες & κατασκευές

                                                                                             

 

1.Ολυμπιακό Χωριό Φιλοξενίας Δημοσιογράφων με τις τεχνικές εταιρίες ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε και ΜΗΧΑΝΙΚΉ

2.Κτίριο Μονής ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ με την Ελληνική Τεχνοδομική

3.Ξενοδοχείο HAYAT με την Ελληνική Τεχνοδομική

4.Εμπορικό κέντρο Cosmos Θεσσαλονίκη.

5.Κτίριο Αγροτικής Τράπεζας

6.Κτίριο Interamerican

7.Εξοπλισμός και αντικατάσταση υδρομέτρων στο Δήμο Ξάνθης με το Συν.Υδραυλ. Ξάνθης. ( 3 φορές ).

8.Σ.Ε.Α. Μεγάρων

9.Κτίριο Μυτηλιναίου στην Θεσ/νίκη

10.Εργοστάσιο BARILLA

11.Μηχανήματα Μέτρησης στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την διαπίστευση των εργαστηρίων του.

12.Εξοπλισμοί Εργαστηρίων των περισσοτέρων Πανεπιστημιακών εργαστηρίων Μηχανολογίας η αντιστοίχων Τ.Ε.Ι.

13.Βασικοί Προμηθευτές με σχέση Ετησίας Συμβάσεως με την Πανελλήνια  Ομοσπονδία Υδραυλικών Ελλάδος Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Δ.

14.Τεχνικοί Σύμβουλοι του Φυσικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης.

15.Acceleration of smart Buildingsʼ Technologies and Market penetration. Ερευνητικό Πρόγραμμα με χρηματοδότηση από Ε.Ε.σε συνεργασία με 5 Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

16.Revival Project Ερευνητικό Πρόγραμμα με χρηματοδότηση από Ε.Ε.σε συνεργασία με το Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την ΔΕΠΑΝΟΜ με θέμα την μελέτη της ενεργειακής διαχείρισης του Κ.Ε.Π.Υ.Ο.

17.Μελέτη ενεργειακή διαχείριση του Πύργου Αθηνών

18.Βελτίωση μελέτη και πιλοτικές εγκαταστάσεις σε σχολικές αίθουσες Δημου Αθηνών. (βελτίωση ποιότητας αέρα στις αίθουσες διδασκαλίας