[] [] [Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]

Για άνοιγμα, κλείσιμο και  κεντρική ρύθμιση θερμοκρασίας στο διαμέρισμα με δυνατότητα  γρήγορης θέρμανσης του διαμερίσματος (BOOST) και χρονοπρόγραμμα

Ασύρματος Θερμοστάτης χώρου

Για τον έλεγχο κάθε θερμαντικού σώματος και ρύθμιση θερμοκρασίας του δωματίου.

Με δυνατότητα γρήγορης θέρμανσης του χώρου (BOOST) και χρονοπρόγραμμα αναλόγως την επιλογή που θα γίνει στον κεντρικό έλεγχο του διαμερίσματος

  

Ασύρματη θερμοστατική κεφαλή

Κεντρικός Πίνακας Ασύρματου προγραμματισμού, χειρισμού και ελέγχου συσκευών διαμερισμάτων κτιρίου.

Τηλεχειρισμός και monitoring

Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου

Ασύρματο ρελέ κυκλοφορητή για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του κυκλοφορητή αναλόγως της χρήσης

Κεντρικός Πίνακας 

Αυτόνομη Θέρμανση Smart

Ο Κεντρικός Πίνακας Ελέγχου


Εγκαθίσταται σε κοινόχρηστο χώρα του κτιρίου και ελέγχει και προγραμματίζει τις υπόλοιπες συσκευές όλων των διαμερισμάτων

Η Θερμοστατική κεφαλή


Ρυθμίζει την θερμοκρασία του δωματίου είτε σύμφωνα με την εντολή του θερμοστάτη χώρου είτε με την βούληση του χρήστη

Ο Θερμοστατης χώρου


Ρυθμίζει την θερμοκρασία του διαμερίσματος στέλνοντας εντολές στις θερμοστατικές κεφαλές

Ασύρματη αυτονομία Smart - Προϊόντα-Εγκατάσταση