[] [] [Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]
[Home]

  

Θερμιδομετρητές Υπερήχων

Landis+Gyr: Παγκόσμιος Ηγέτης στην έξυπνη μέτρηση


   Για πάνω από έναν αιώνα, η Landis+Gyr αναπτύσει μεθόδους για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Οι μετρητές και τα συστήματα της επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και τελικούς καταναλωτές να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ως η μεγαλύτερη παγκόσμια εταιρεία στον τομέα Smart metering και με μία από τις μεγαλύτερες γκάμες προϊόντων και λύσεων, οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στη βιομηχανία και στους καταναλωτές σε δεδομένα και μετρήσεις ώστε να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις στη χρήση της ενέργειας.


   Η Landis+Gyr είναι μια απο τις μεγαλύτερες εταιρίες παγκοσμίως, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή έξυπνων μετρητών και στηνι θερμική ενέργεια με τους θερμιδομετρητές υπερήχων.


Μέτρηση με την τεχνολογία υπερήχων. 


  Οι θερμιδομετρητές ULTRAHEAT / ULTRACOLD της Landis+Gyr χρησιμοποιoύν την αρχή μέτρησης ροής με υπερήχους για τη μέτρηση της παροχής : Πομποδέκτες αποστολής και λήψης. στέλνουν υπέρηχους εναλλάξ παράλληλα και αντίθετα στην κατεύθυνση της ροής. Ο ρυθμός ροής μπορεί να υπολογιστεί ακριβώς από τη διαφορά μεταξύ των δύο φορών διέλευσης.


  Η μέτρηση είναι απαλλαγμένη από φθορές και σταθερή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.


  Δεν υπάρχουν κινούμενα μέρη, οπότε δεν υπάρχει μηχανική φθορά

  Δεν παρουσιάζει ευαισθησία στην ακαθαρσία του νερού θέρμανσης και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία σε    βάθος χρόνου.

 Δεν είναι αναγκαία ευθύγραμμα τμήματα εξομάλυνσης παροχής πριν και μετά την προσαγωγής και επιστροφής.


 Η μέτρηση της ροής με την τεχνολογία υπερήχων είναι το ίδιο ακριβής τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές παροχές.